www.phuketgroundwater.com
  หน้าแรก ผลงานของเรา สาระน่ารู้ ติดต่อเรา
เลือกภาษา English ภาษาไทย

      MRP Phuket Groundwater เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยการรวมตัวของทีมงาน นักธรณีวิทยา ช่างเจาะน้ำบาดาลที่มีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 30 ปี

MRP Phuket Groundwater ให้บริการงานขุดเจาะน้ำบาดาล และ งานสำรวจทางธรณีวิทยา เพื่อหาแหล่งน้ำบาดาล วิเคราะห์โครงสร้างชั้นดินชั้นหิน ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบงานฐานรากของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

นอกจากนี้ ยังมีบริการสำรวจทางธรณีวิทยาสำหรับโครงการพิเศษ เช่น โครงการเหมืองแร่ เหมืองทราย (Sand mining) และ แหล่งทรัพยากรน้ำพุร้อน (Hot Sprig) เป็นต้น

MRP Phuket Groundwater มีเจตนารมณ์พัฒนาคุณภาพของงานอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม